English
定價:1050元 售價:250

.: TCD-1506
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
代表藝人: 吳榮順
類  型: 世界民族
發行月份: 1995-02-21
授權公司: 風潮音樂
此頁連結:  
專輯介紹
鄒﹝曹﹞族是台灣原住民中人口較少的一族,依語言及文化的差異分為南鄒、北鄒兩個支群。北鄒即所謂的阿里山鄒,現僅存達邦、特富野兩社仍維持著部落的傳統。本專輯即再阿里山鄉六個鄒族村落收錄而成,由國立藝術學院吳榮順老師及鄒族達邦國小浦忠勇老師共同製作,記錄了鄒族傳統生活性音樂,將昔日生活中鄒族先祖們的喜怒哀...
  歌曲 專輯 售價(元) 點歌 試聽 購買
1
對唱之歌(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
2
對唱之歌(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
3
對唱之歌(三)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
4
對唱之歌(四)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
5
對唱之歌(五)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
6
對唱之歌(六)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
7
對唱之歌(七)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
8
對唱之歌(八)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
9
勸勉歌(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
10
勸勉歌(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
11
勸勉歌(三)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
12
勸勉歌(四)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
13
滑稽歌(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
14
滑稽歌(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
15
滑稽歌(三)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
16
俏皮歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
17
捉螃蟹(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
18
捉螃蟹(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
19
捉螃蟹(三)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
20
諷刺歌(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
21
諷刺歌(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
22
確實如此(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
23
確實如此(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
24
鬼鳥歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
25
鬼歌(一)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
26
鬼歌(二)
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
27
醜女歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
28
跳躍之歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
29
老人之歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
30
勞動歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
31
拍手歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
32
飲酒歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
33
搖籃歌
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
34
孤兒怨
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
35
說笑話
PASU-TSOU阿里山鄒族之歌
25  
 
 
延伸專輯介紹 :
牽Ina的手-部落祭儀歌謠 從此刻起-布農孩子的傳承與跨界-2傳統歌謠 泰雅族之歌 南部鄒族民歌-卡那卡那富之歌 南部鄒族民歌-沙阿魯阿之歌 布農族之歌
 
風潮音樂國際股份有限公司 版權所有 muziU © Wind Music Co., Ltd. All Rights Reserved. (正式營運:2009/03/13)
聯絡地址:台北縣23141新店民權路130巷14號5樓;客服專線:02-2218-5881#611 或 612;客服信箱:muziu@windmusic.com.tw
建議瀏覽器版本IE7.0以上/解析度:1280X1024
下載最新FLASH播放軟體 | 下載Windows Media Player播放軟體